25601027 1

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 22.00 น. ซึ่งมีจุดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพฯ โดยผู้บริหารกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธีฯ อ่านรายละเอียด
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  ภาพ ธงชัย สาลี สลก 26 ต.ค. 60