25621011 2

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด