25590628 3วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ณ วัดเขตตาราม ม.8 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา ในโอกาสนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ให้บริการประชาชนทีเลี้ยงสัตว์ จำนวน 75 ราย แจกยาปฏิชีวนะ วิตามิน แร่ธาตุก่อน ยาถ่ายพยาธิ์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว ตลอดจนให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์

อ่านรายละเอียด