25590628 127 มิถุนายน 2559 นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดยนายคณายศ กริอุณะ หัวหน้ากลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์เลย,เทศบาลตำบลเชียงคานและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเชียงคาน ตามโครงการควบคุมการใช้สารเร่งเนื้อแดงทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียด