25590628 227 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเรือ ร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดโนนทอง บ้านแก่งม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมว และบริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ มีเกษตรกรมาขอรับบริการจำนวน 53 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขจำนวน 63 ตัว แมว 8 ตัว ขอรับคำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ 5 ราย รักษาโรคเรื้อนสุนัข จำนวน 3 ตัว รักษาสุนัขแผลอักเสบ จำนวน 1 ตัว

อ่านรายละเอียด