25590720 7วันที่ 14  กรกฎาคม  2559 ปสจ.ปัตตานีมอบหมาย นายต่วนนุ๊ อัลอาตัส ปศุสัตว์อำเภอไม้แก่น และเจ้าพนักงานสัตวบาล ออกไปพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค  โรงฆ่าสัตว์ปีก สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกเเละพื้นที่นกอพยพตามโครงการรนณงค์ทำความสะอาดเเละทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื่นที่เสี่ยง ครั้งที่2/2559 ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ปีก จำนวน 4  เเห่ง  สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน   9 เเห่ง ได้ดำเนินการสอบสวนโรค ปรากฏว่าไม่พบสัตว์ปีกป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกเเต่อย่าใด

อ่านรายละเอียด