25590720 7วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายพีรวุฒิ ชินสร้อย/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายวัชระ ศิริตันติ์/นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ทำลายอาหารสัตว์ปลอมปนสารกลุ่มเมลามีน จำนวน 20,000 กิโลกรัม ซึ่งเป็นอาหารสัตว์ที่ขออนุญาตนำเข้ามาในประเทศไทย

อ่านรายละเอียด