25580724 1เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ พบปะผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ไม่น้อยกว่า 100 คน เข้ารับฟังแนวทางการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร   อ่านรายละเอียด