25580724 2สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งตะโก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหลังสวน ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ศาลาประชาคมบ้านฉานเรน หมู่ที่ 10 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร    อ่านรายละเอียด