25580724 5วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายสมบูรณ์ ใบสีจวง ปศุสัตว์อำเภอสวี ร่วมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่รับฟังปัญหาทางการเกษตร ณ บ้านบางแดง หมู่ที่  12 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร    อ่านรายละเอียด