25580810 2เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองคาย  ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร ตามโครงการปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตรด้านปศุสัตว์ ณ บ้านม้วย หมู่ที่ 9 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายโดยได้ให้บริการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร และทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โครงการอนุรักษ์กระบือ    อ่านรายละเอียด