25580810 2เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชัยยุทธ วรรณโชติ ปศุสัตว์อำเภอจังหาร ร่วมกับ ธกส.สาขาจังหาร ประชุมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือฯบ้านอนามัย ต.ผักแว่น อ.จังหาร   อ่านรายละเอียด