25600322 3
วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายมานะ พานิชถาวร หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ปศจ.ขก ปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ บ้านหัวบึง หมู่ 5 ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมกับผอ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผอ.ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต 4 ,เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง เพื่อทดสอบการใช้งานของระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในการค้นหาอุปสรรค และปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดี พร้อมทั้งแจกจ่ายยาวิตามินบำรุงไก่และโค  อ่านรายละเอียด