25601030 1

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด