25610615 3

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและค้นหาสัตว์ปีกป่วยตาย ในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ผลการดำเนินงานไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ อ่านรายละเอียด