25611127 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00น. สนง.ปศุสัตว์เขต2 มอบผู้แทน.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา นายปราโมทย์ วงษ์เจริญสมบัติ (หัวหน้าด่านฯ)ให้การต้อนรับท่านสุวิทย์ คำดี ตำแหน่ง ที่ปรึกษารมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อดีต ผวจ.ฉะเชิงเทรา)ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจติดตามมาตรการปลดพ่อแม่พันธุ์ ไก่ไข่ ตามแผนของกรมปศุสัตว์ ที่เกียรติดำรงชัยฟาร์ม อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ผลการตรวจสอบปรากฏว่าฟาร์มให้ความร่วมมือ พร้อมปฏิบัติตาม แผนดังกล่าว ซึ่งรุ่นแรกได้ปลดแล้ว จำนวน 2,300 ตัว ไปส่งโรงฆ่าสัตว์ที่อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี และจะทยอยปลดอีกตามลำดับ ต่อไป อ่านรายละเอียด