25630326 1

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ออกตรวจประเมินฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 ณ เผ่าพันธุ์ฟาร์ม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการ ทั้งนี้จะได้นำเสนอรายงานกรมต่อไป อ่านรายละเอียด