25630410 4

วันที่ 9 เมษายน 2563 หน่วย HHU กงไกรลาศ ออกปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
?ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศเข้าฟาร์มสวัสดิ์ พลอยดำ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพื่อดำเนินการให้คำแนะนำการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นมูลโค เพื่อลดปัญหาเรื่องข้อร้องเรียนในฟาร์มโคนม
?ในช่วงบ่ายเข้าฟาร์มวัน เคียงข้าง และฟาร์มอุทัย สุวรรณโรจน์ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน แจ้งผลตรวจคุณภาพน้ำนม สอบถามต้นทุนการผลิตของฟาร์มและฉีดกระตุ้นวัคซีนปากและเท้าเปื่อย จำนวน 1 ตัว 

อ่านรายละเอียด