25630424 4

วันที่ 22 เมษายน 2563 หน่วย HHU กงไกรลาศออกปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ เข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์จุลินทรีย์ในน้ำนมในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ ศูนย์รับน้ำนมดิบกงไกรลาศ จ.สุโขทัย อ่านรายละเอียด