25630430 3

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับนายสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เข้าฟาร์มโคนมเกษตรกรพื้นที่ อ.กงไกรลาศ และ อ.เมืิอง จ.สุโขทัย ได้แก่
?ฟาร์มรักษ์ อาราม
?ฟาร์มอนุรักษ์ ทับทิมทอง
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศโคนม แนะนำการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนม ล้วงตรวจท้อง จำนวน 4 ตัว ล้วงตรวจไม่กลับสัตว์หลังคลอด 4 ตัว ฉีดวิตามินบำรุง จำนวน 4 ตัว รักษาโคป่วยโลหิตจาง 1 ตัว รักษาลูกโคป่วยท้องเสีย จำนวน 1 ตัว อ่านรายละเอียด