25630505 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ท่านปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรายงานผลการปฎิบัติงานและรับนโยบายในการทำงานจาก ท่านปศุสัตว์ 6 โดยปฎิบัติตามนโยบายการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด