25630701 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ศิลปกิจ บุญโพธิ์ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในการร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อทำความสะอาดสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน และเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  อ่านรายละเอียด