25630730 2

นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ณ ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงสัตว์ ธคก. บ้านหญ้าคา หมู่ 13 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. โดยมีนายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานในพีธี อ่านรายละเอียด