25630813 3

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ปฏิบัติงาน ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 4 ตัว ให้บริการรักษาอายุกรรมสุนัข จำนวน 4 ตัว ให้คำแนะนำเจ้าของในการดูแลสัตว์ป่วย แล้วติดตามผลการรักษาสัตว์ป่วยอีก จำนวน 4 ตัว พบว่าอาการดีขึ้น อ่านรายละเอียด