25630813 4

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ ออกปฏิบัติงานโดยเข้าปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบันในฟาร์มดังต่อไปนี้
?ฟาร์มจันทิมา ภู่ทิอง อ.โพทะเล จ.พิจิตร พร้อมตรวจเช็ดอุปกรณ์เครื่องรีดนมและให้คำแนะนำด้านการจัดการอาหาร
?ฟาร์มมานิตต์ เนียมเอี่ยม อ.โพทะเล จ.พิจิตร พร้อมตัดแต่งกีบโค 2 ตัวและล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์(โคไม่เป็นสัด) 2 ตัว
?ฟาร์มประมวล นาคดี อ.โพทะเล จ.พิจิตร พร้อมล้วงตรวจโคไม่กลับสัดหลังคลอดและฉีดยาบำรุง 1 ตัว
☘️ฟาร์มคำรณ ดวงปัญญาสว่าง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ดำเนินการรักษาโคป่วยพยาธิเม็ดเลือดและโคป่วยเต้านมอักเสบ พร้อมให้คำแนะนำด้านการจัดการอาหารสำหรับโครีดที่เหมาะสม และให้คำแนะนำจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอมาตรฐานฟาร์มโคนม(GAP) 

อ่านรายละเอียด