25630903 6

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) หล่มสัก เข้าเยี่ยมฟาร์มสุนันทา หม่องวันนะ และสมอาง อินดีคำ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน เก็บตัวอย่างเลือดโคนมเพื่อตรวจหาพยาธิในเม็ดเลือด จำนวน 10 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อตรวจพยาธิในทางเดินอาหาร จำนวน 10 ตัวอย่าง และเช็คความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องรีดนม และยางไลเนอร์เริ่มเสื่อม จึงแนะนำให้เปลี่ยน เพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดโรคเต้านมอักเสบ ควรแกว่งน้ำยา CMT และสอบถามข้อมูลต้นทุนน้ำนม โคส่วนมากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ จึงแนะนำการให้อาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม อ่านรายละเอียด