25630903 8

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม sv ฟาร์ม ให้คำแนะนำการปรับปรุงโรงเรือน ใช้อาหาร การปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียม ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของผอ.พนม จันทรดิฐ ในพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และติดตามการทำวัคซีน FMD ในเขตพื้นที่สงสัยเกิดโรค ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด