25631005 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ ออกปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งผลตรวจคุณภาพน้ำนม ในฟาร์มดังต่อไปนี้
?ฟาร์มนิติกร แก้วสุขเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เข้าตรวจเช็ดอุปกรณ์รีดนม ปรับจังหวะหัวใจ ล้างท่อลม พร้อมล้วงตรวจและแก้ไขปัญหาโคไม่กลับสัด 1 ตัว(CIDR)
?ฟาร์มสุนิสา ทิพย์สุคนธ์ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เข้าให้คำแนะนำการจัดการอาหาร พร้อมล้วงตรวจท้อง 1 ตัว และรักษาโคป่วยพยาธิเม็ดเลือด 1 ตัว
?ฟาร์มสมเดช พยอม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เข้ารักษาโคป่วยระบบทางเดินหายใจ 1 ตัว อ่านรายละเอียด