25631118 3

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มปริพันธุ์ กลิ่นจำปา ติดตามผลการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมด้านเกรดนมที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยการแนะนำการล้างระบบท่อลมรีดนมด้วยสาร Sodium hydroxide เพื่อขจัดคราบสารอินทรีย์ในท่อลม เน้นย้ำเกษตรกรให้ปฏิบัติด้านสุขศาสตร์การรีดนมที่ถูกต้องแล้วติดตามผลการแก้ไขปัญหาต่อไป ให้บริการรักษาสัตว์ป่วยและผ่าตัดทำหมันแมว รวมทั้งหมด 6 ตัว ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์และดูแลแผลหลังผ่าตัดแก่เจ้าของ ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด