25631118 3

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง และเจ้าหน้าที่ทหารค่ายกองพลพัฒนาที่4 ร่วมสอบสวนโรคแพะตายก่อนส่งชันสูตรซากซึ่งคาดการณ์จากเหตุสารพิษตกค้างในแปลงหญ้าและดูแลสุขภาพแพะตามอาการต่างๆเช่น แพะท้องเสีย แพะมีน้ำมูกและไอ แม่แพะแห้งนมเพิ่งคลอด และแพะมีแผลบริเวณหาง ได้รักษาตามอาการและให้คำแนะนำแล้ว ณ คอกแพะฟาร์มตัวอย่างในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา อ่านรายละเอียด