25631121 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต แบบเชิงประจักษ์ที่สวนคงแสง บุญโพธิ์คำฟาร์ม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้แทนของเขต 4 เข้าประกวดระดับประเทศ โดยมีนายสุรพล ธัญญเจริญ รักษาราชการปศุสัตว์เขต 4 ให้เกียรติเข้าติดตามการประกวด พร้อมพบปะและให้กำลังใจเกษตรกรพื้นที่ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด