25631121 4

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายมาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะฯ ออกปฏิบัติงานติดตามงานการควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย และสำรวจภาวะโรคระบาดสัตว์ ในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด