25631121 8

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายชนินทร์ น่าชม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจสถานพยาบาลสัตว์เพื่ออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 แห่ง และตรวจติดตามหน่วยผสมเทียมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านรายละเอียด