25631127 3

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้น.สพ.มาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ออกปฏิบัติงานตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์ (ต่ออายุ) ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด