25631127 4

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 รักษาราชการแทน ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ออกปฏิบัติงานตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ ระดับ B ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จำนวน 21 ฟาร์ม อ่านรายละเอียด