25631130 2

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ เข้าฟาร์มเกษตรกรโคนมพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่
🐄 ฟาร์มประเสริฐ มะปราง
🐄 ฟาร์มกิตติภพ นครไกรลาศ
🐄 ฟาร์มอภิสิทธิ์ นวลจันทร์
เพื่อปรับปรุงประวัติ แนะนำการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณและองค์ประกอบน้ำนมที่มีปัญหาโปรตีนต่ำ ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์โคไม่กลับสัดหลังคลอด พร้อมฉีดวิตามินบำรุง ตรวจเช็คแรงดันและจังหวะหัวใจของเครื่องรีดนม อ่านรายละเอียด