25631225 4

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างและกงไกรลาศ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยดำเนินการมอบวิตามินให้เกษตรกร ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ และผ่าตัดทำหมันแมว จำนวน 12 ตัว ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสวนใต้ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย และเข้าเยี่ยมฟาร์มอุทัย สุวรรณโรจน์ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลโคนม สอบถามต้นทุนการผลิต และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในโคนม อ่านรายละเอียด