25640115 4

วันที่ 14 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มสุบิน ผลขวัญและฟาร์มแดง สมสุข ปรับฐานข้อมูลโคให้เป็นปัจจุบัน ติดตามผลการปรับปรุงฟาร์มและการเตรียมเอกสารเพื่อขอต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม พบว่ามีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้ทันก่อนการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มในวันที่ 14 มกราคม 2564 และปฏิบัติงานสถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า ให้บริการผ่าตัดทำหมันแมวและรักษาแมวป่วยรวมทั้งหมด 2 ตัว ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ แล้วติดตามผลการรักษาต่อไป อ่านรายละเอียด