25640319 1

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จังหวัดในพื้นที่เขต 4 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ่านรายละเอียด