25640319 4

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ตามแผนตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 โดยมี นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อ่านรายละเอียด