25640319 6

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 เป็นประธานการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ตามแผนตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 โดยมี นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด