25640503 1

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ปศุสัตว์เขต 6 นายเทวัญ รัตนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด