25640707 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันตรวจต่ออายุ GMP โรงฆ่าสัตว์ปีก จังหวัดขอนแก่น ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินอุ่นโชติรุ่งเรือง ต.โนนสมบูรณ์ อ. บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ปีกให้ได้มาตรฐาน GMP เป็นการยกระดับการจัดการ และเป็นการรักษาคุณภาพเนื้อสัตว์ปีกที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งตลาดอีก ทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด