229961

วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2565 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพื่อนำผลของงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานด้านการพัฒนาและผลิตปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

ทั้งนี้ มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกพัฒนาขึ้นจากโครงการฝึกอบรม รวม 15 โครงการ ครอบคลุมรายชนิดสัตว์ โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ และสัตว์ปีก ประกอบด้วยโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่

  • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการคัดเลือกพ่อพันธุ์
  • การพัฒนาเครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและระบบสืบพันธุ์ทั้งเพศผู้และเพศเมีย
  • การพัฒนาเทคนิคการผลิตน้ำเชื้อและตัวอ่อนคุณภาพดี
  • การแยกเพศน้ำเชื้อ/ตัวอ่อน และ
  • การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเกษตรแม่นยำและประมวลผลข้อมูล

ซึ่งสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้กรมปศุสัตว์พิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อไป

ข้อมูล : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ