DSC 3760 2

"กรมปศุสัตว์ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะเจ้าอาวาส วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เพื่อเตรียมดำเนินการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. พระราชเขมากร (รศ.ดร.ประยุทธ ภูริทตโต ป.ธ.9) เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมหารือพร้อมกับคณะสงฆ์วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 โดยได้มีการหารือในการจัดเครื่องกฐินพระราชทาน การจัดเตรียมเครื่องไทยธรรม สำหรับถวายพระสงฆ์และพิธีการในพระอุโบสถ ตลอดจนการประสานงานในด้านพิธีการและด้านอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ สลก.
DSC_3633_2.jpg DSC_3637_2.jpg DSC_3639_4.jpg

DSC_3644_2.jpg DSC_3646_2.jpg DSC_3651_2.jpg

DSC_3664_2.jpg DSC_3666_2.jpg DSC_3668_2.jpg

DSC_3669_2.jpg DSC_3671_2.jpg DSC_3672_2.jpg

DSC_3675_2.jpg DSC_3685_2.jpg DSC_3691_2.jpg

DSC_3706_2.jpg DSC_3739_2.jpg DSC_3741_2.jpg

DSC_3742_2.jpg DSC_3744_2.jpg DSC_3745_2.jpg

DSC_3746_2.jpg DSC_3748_2.jpg DSC_3751_2.jpg

DSC_3752_2.jpg DSC_3758_2.jpg DSC_3760_2.jpg

DSC_3767_2.jpg DSC_3778_2.jpg DSC_3785_2.jpg

DSC_3800_2.jpg DSC_3802_2.jpg DSC_3810_2.jpg

DSC_3815_2.jpg DSC_3816_2.jpg IMG_5978_2.jpg