DSC 3866

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมและติดตามเร่งรัดโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน งบประมาณปี พ.ศ.2564 โดยมี นายสัตวแพทย์นพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การประชุมครั้งนี้ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ในงบประมาณปี พ.ศ.2564 ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้มีการจัดทำสัญญาก่อสร้างไปเมื่อเดือนมีนาคม 2564 และได้มีการขยายเวลาก่อสร้างฯ 2 ครั้ง โดยได้เบิกจ่ายเงินไปแล้ว 3 งวด และคงเหลือเงินเบิกจ่ายอีก 3 งวด จึงได้เร่งรัดและกำชับให้ผู้ประกอบการดำเนินให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 พร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการจัดทำแผนก่อสร้างเสนอปศุสัตว์จังหวัด เพื่อนำเรียนอธิบดีกรมปศุสัตว์ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดน่าน

ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ สลก.

DSC_3861.jpg DSC_3862.jpg DSC_3866.jpg

DSC_3868.jpg DSC_3869.jpg DSC_3872.jpg

IMG_6107.jpg IMG_6110.jpg IMG_6111.jpg

IMG_6115.jpg IMG_6118.jpg IMG_6119.jpg

IMG_6120.jpg IMG_6122.jpg IMG_6123.jpg

IMG_6124.jpg IMG_6126.jpg IMG_6128.jpg

IMG_6138.jpg IMG_6142.jpg IMG_6144.jpg

IMG_6156.jpg IMG_6157.jpg IMG_6159.jpg

IMG_6163.jpg