ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

25640103 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 อบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (แปรรูปผลิตภัณฑ์) อ่านรายละเอียด

25640223 2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์​ 64 เวลา (08:00 น.)​ นาย​สัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายและบริหารจัดการงบประมาณ พ.ศ. 64 ตรวจอาคารสถานที่ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณโดยรอบสำ​นักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอพรรณานิคม ตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณ การขอใช้ประโยชน์บนที่ดิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง​ ให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมทั้งร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่็อความเป็นศิริมงคลของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรรณานิคม​ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ​พรรณานิคม​ จังหวัดสกลนคร อ่านรายละเอียด

25640217 8

นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เข้าศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการปศุสัตว์ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานกลุ่ม เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรางวัลที่ 2 สถาบันดีเด่นระดับประเทศด้านการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ประจำปี 2563 ในด้านการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มจนสามารถสร้างรายได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนได้เป็นอย่างดียิ่ง มีสมาชิกกลุ่ม 26 ราย ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย(GAP) จำนวน 21 ราย และได้รับการรับรองฟาร์ม ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) จำนวน 5 ราย ปัจจุบันกลุ่มมีความสามารถในการผลิตลูกไก่ประดู่หางดำได้อาทิตย์ละ 3,000-4,000 ตัว จำหน่ายลูกไก่สัปดาห์แรกราคาตัวละ 20 บาท ให้แก่สมาชิกนำไปเลี้ยงขุนจำหน่าย 50% ของไก่ขุนจำหน่ายผ่านบริษัทเบทาโกร อีก 50% ขายให้พ่อค้าท้องถิ่น และแปรรูป เช่น ไก่ย่าง ไก่นึ่ง ไก่รมควัน ไส้อั่วไก่ จำหน่ายให้แก่บริโภคทั่วไป อ่านรายละเอียด

25640223 1

วันพฤหัส​ที่ 18 กุมภาพันธ์​ 2564​ (เวลา​09:30​ น.)​ นาย​สัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์​ได้มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา​ เล​ขานุการกรม​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เลขานุการกรม​ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฎิบัติราชการ และการใช้จ่​ายงบประมาณ​ตามภารกิจงาน/โครงการต่างๆของหน่วยงาน​ภูมิภาค​ ครั้งที่​ 1/2564​ โดยมีวัตถุประสงค์​ของการออกพื้นที่ ประสานราชการ ติดตามความก้าวหน้าการปฎิบัติราชการการใช้จ่​ายงบประมาณ​ตามภารกิจ​ งาน​/โครงการต่างๆของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำ​นักงาน​ปศุสัตว์​จังหวัดในพื้นที่เขต ซักซ้อมความเข้าใจการขอสนับสน​ุนงบประมาณ​และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน​ โดยมี​ นาย​สุรพล​ ธัญญเจริญ ปศุสัตว์​เขต​ 4 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ​ ห้องประชุม​ สำนักงานปศุสัตว์นครพนม จังหวัดนครพนม อ่านรายละเอียด

25640217 7

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 5 ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกลางสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมีนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ และผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมีรายละเอียดการประชุม อ่านรายละเอียด