25590711 4วันนี้ 11 กรกฎาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายเทพฤทธิ์ วัลลภวิสุทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง ออกเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานสัตวบาล บริการถ่ายพยาธิภายใน ฉีดยาบำรุงแม่แกะหลังคลอดเลี้ยงลูก จำนวน 47 ตัว พร้อมแนะนำการป้องกันโรคช่วงต้นฤดูฝน การตรวจโรคแท้งติดต่อ การเจาะเลือดตรวจโรค และอื่น

อ่านรายละเอียด

25590711 1วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 3 จัดตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๙  ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

อ่านรายละเอียด

25590711 2เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารนำโดย นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร สนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ตามโครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงกระบือในเขตเศรษฐิจปศุสัตว์ จำนวน 74 ราย

อ่านรายละเอียด

25590711 1เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พาคณะกรรมการขับเคลื่อนและดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ ร่วมออกตรวจโรงฆ่าสัตว์ของผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์

อ่านรายละเอียด

25590711 2วันที่ 8 กรกฎาคม 2559  ปศจ.ปัตตานีมอบหมายให้นายอุเทน รุ่งเรือง ปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานออกเยี่ยมและบริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยแก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน ม.1 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงโคขุนในพื้นที่ใกล้เคียง

อ่านรายละเอียด