25590711 3เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายเกษตร  สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์พงศ์ทัศน์  พรหมไพจิตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ออกประเมินตรวจสถานที่เพื่อตรวจรับรองสถานที่พักออกประเมินตรวจสถานที่เพื่อตรวจรับรองสถานที่เก็บซากสัตว์ ชนิดเนื้อโคซากสัตว์ ชนิดเนื้อโค ตามที่ผู้ประกอบการยื่นขอในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลการตรวจประเมินไม่ผ่านการประเมินในขั้นต้น ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงไปก่อน

อ่านรายละเอียด

25590711 1ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายชนพัฒน์ เกตุแก้ว และปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ออกดำเนินการ เร่งฝังไมโครชิฟในกระบือ และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค วันที่ 12 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559

อ่านรายละเอียด

25590708 9วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัยและเจ้าหน้าที่ ออกปฎิบัติงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 2/2559 พร้อมฝังไมโครชิพกระบือเพศเมีย

อ่านรายละเอียด

25590711 1เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีมอบกระบือ  โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

อ่านรายละเอียด

25590708 10วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอมหาขนะชัย รับมอบกระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 18 ตัว ลงพื้นที่บ้านหนองยาง ม 3,10 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เกษตรกร 18 ราย

อ่านรายละเอียด