25590706 1นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน โฆษกคณะกรรมธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานและเข้าร่วมในพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครับ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  อ่านรายละเอียด

25590705 1วันที่ 5 กรกฏาคม 2559 นายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาและเปิดช่องทางการตลาดโคเนื้อเพื่อสร้างความยั่งยืน (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีนายเอกพงษ์ บุญมา ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการเปิดช่องทางการตลาดโคเนื้อฯ เพื่อสร้างความยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มมูลค่า (งบพัฒนาจังหวัดชัยนาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ M.T.ฟาร์ม หมู่ที่ 11 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท

อ่านรายละเอียด

25590705 1เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ปศจ.ปัตตานีมอบหมายให้นายเทพฤทธิ์ วัลลภวิสุทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอยะหริ่ง ได้ไปตรวจสุขภาพแกะ ที่ฟาร์มของนายสาเหะกามารูดิน อัลอิดรุส 55/1 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พร้อมมอบใบรับรองฟาร์มปลอดโรค บรูเซลโลซิส(โรคแท้งติดต่อ)ระดับ A เจ้าของบอกว่ามีลูกแกะพันธุ์ผสมแซนต้าอิเนส จำหน่าย กิโลกรัมละ 170 บาท สนใจ โทร.081-9905757

อ่านรายละเอียด

25590705 3วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ประสานปศุสัตว์อำเภอ สำรวจการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่โดยเฉพาะการเลี้ยงกระบือที่เกิดความล่าช้า เพื่อวางแผนเข้าทำการฝั่งไมโครชิพ จากผลการเข้าติดตามปรากฎว่า ลักษณะการเลี้ยงกระบือในพื้นที่ของเกษตรกรเป็นแบบปล่อยทุ่งไม่เจาะจมูก กระบือจะไม่กลับเข้าคอกช่วงเย็นตามปกติ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงหน้าแล้ง กระบือจะหาแหล่งน้ำสำหรับการนอน ลักษณะคอกของเกษตรกรจะไม่มั่นคง จากสาเหตุดังกล่าวที่มีผลกระทบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี จะได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาวางแผนเพื่อให้การฝั่งไมโครชิพเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

อ่านรายละเอียด

25590705 5วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูลออกปฎิบัติงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 2/2559 ที่บ้านทรายมูล ม. 4,5 ตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธร

อ่านรายละเอียด